Tag Archives: Police violence

אלימות שוטרים במרכז העיר ירושלים, 29/12/2007

לילה, בערך 23:00 בלילה. אני יוצא מאירוע הפתיחה של ה’דילהבר’ לכיוון הבית. בכיכר ציון מגיחה לפתע ניידת משטרה וחונה במרכז הכיכר. שוטר בודד יורד מהניידת וצועד לכיוון נחלת שבעה ואני הולך אחריו, לראות מה קרה. ליד הכניסה לרחבה של פאב ה’יאנקיז’ מתחת לרחבה של קצין העיר, כעשרה שוטרים מקיפים בחור. עמדתי שם והתבוננתי לראות שלא … Continue reading אלימות שוטרים במרכז העיר ירושלים, 29/12/2007